VERDENSKLASSE SOFTWARE

For at levere verdensklassekvalitet i alle led af værdikæden anvender AlmexA dagligt det mest avancerede software.
Vi benytter bl.a. Solid Works, Edge-Cam, og Monitor ERP. Derudover har vi investeret i nedenstående software

CATIA er et avanceret design og udviklingsprogram. Samtidig kan CATIA afklare, hvordan produktet i en virkelighedsnær kontekst vil agere. CATIA anvendes i dag af førende internationale virksomheder af samme årsag. Med CATIA er AlmexA i stand til at levere design for manufacturing.

http://www.ipes.dk/catia-cad-software


DELMIA er et produktionssimuleringsprogram, som specifikt foretager 3D proces- og ressourceplanlægning. samt simulerer resultaterne af disse og reducerer de samlede spåntider.

DELMIA indeholder også proces- og ressourcesimulering. Primært er DELMIA den platform, man anvender til fremstilling af robot-programmer og NC-programmer til fremstilling og håndtering af produkter. DELMIA indeholder også simuleringsmodul, hvor enkelte maskiner, produktionslinjer og hele produktionshaller kan simuleres og animeres, inden en egentlig produktionssimulering gennemføres.

http://www.ipes.dk/delmia-produktionsplanl%C3%A6gning


ENOVIA er en portalplatform, som gør det muligt for Almexa at leve op til de globale standarder og krav, som bl.a. forsvars- og aerospaceindustrien stiller til sine underleverandører. Dermed kan Almexa gå direkte på internationale portaler og levere bud på avancerede løsninger.

Med ENOVIA kan AlmexA håndtere fuld sporbarhed i hele forløbet ”in-house”. Det betyder at modtagne kundeopgaver gemmes og forvaltes i forhold til revision og version. Alle aktiviteter logges og registreres med hvem har udført hvad og hvornår. Det er et absolut KEY-POINT for Aerospaceindustrien.

http://www.ipes.dk/enovia-smarteam-1


VERICUT er et sofistikeret produktionsprogram, der er skabt til at sikre at produktion, procesoptimering og dataoverførsel spiller sammen på en optimal måde.

VERICUT er en forsikring mod fejl i produktion, hvad angår skærende værktøjer, det færdige produkt, eller selve maskinen. Da VERICUT kan simulere konsekvensen af de programmer man ønsker at afvikle i den pågældende maskine.

VERICUT fra CGTech er førende inden for simulering af færdige NC-programmer til avancerede bearbejdningsmaskiner. Udover simulering til det færdige program, kan VERICUT også verificere og sikre en kollisionsfri bearbejdning uanset om det er mellem værktøjer, maskine, holdere, fixturer, spindelhoved eller det færdige emne.

VERICUT gør det muligt at simulere den fysiske verden samt animere og verificere det enkelte produkts fremstilling i en digital model af den ”rigtige” maskine. Med det resultat at opstilling, indkøring og tilpasning af NC programmer fremover kan foretages på kontoret i stedet for på værkstedet. Derved bliver produktet lavet rigtigt første gang, og endda optimeret mht. bearbejdningstid og gennemløb. Endelig benyttes dyr maskintid på at producere emner og ikke på at validere NC programmer.

http://www.ipes.dk/vericut-simulering-og-verificering